,

umowa przedwstępna

Jak napisać umowę przedwstępną?

Umowę przedwstępną sporządza się w sytuacji, gdy nie można od razu podpisać umowy przeniesienia własności. Jest rezerwacją mieszkania na czas potrzebny do przygotowania się do ostatecznej umowy, np. otrzymanie kredytu, w przypadku którego jest obowiązkowa.

Co to jest umowa przedwstępna?

Najprościej mówiąc to dokument, w którym kupujący i sprzedający, zobowiązują się do zawarcia docelowej umowy, nazywanej umową przyrzeczoną. Określa warunki i terminy planowanej transakcji kupna -sprzedaży.

Jaką formę prawną powinna mieć umowa przedwstępna?

Najczęstsze formy zawierania umowy to zwykła forma pisemna i akt notarialny. Obie mają taką samą ważność. Umowa zawarta u notariusza daję większą pewność, że została ona sporządzona prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi i aktualnymi przepisami prawa. Minusem tej formy jest jednak jej koszt, tj. taksa notarialna.

Co powinna zawierać umowa przedwstępna?

Te informacje muszą się pojawiać w umowie przedwstępnej sprzedaży mieszkania:

  • data i miejsce zawarcia
  • dane osobowe stron transakcji – imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy, numery dowodów tożsamości;
  • informacje o mieszkaniu – adres, stan zabudowy, powierzchnia, nr księgi wieczystej, określenie prawa własności,
  • warunki transakcji- cenę, terminy i sposób płatności, termin zawarcia ostatecznej umowy.
  • podpisy wszystkich stron

Dodatkowo mogą pojawić się zapisy dodatkowo zabezpieczające interesy stron np. o warunkach rozwiązania umowy w przypadku nieotrzymania stron, zobowiązania do wymeldowania wszystkich osób z mieszkania itp.

Czym różni się zaliczka od zadatku?

W momencie podpisywania umowy przedwstępnej kupujący wpłaca sprzedającymi część ustalonej ceny. Kwota ta może mieć właśnie formę zaliczki lub zadatku. Każda z tych form niesie za sobą inne następstwa.

Najważniejsza różnica występuje w sytuacji, gdy nie dojdzie do podpisania umowy ostatecznej sprzedaży.

Zadatek jest bezzwrotny, tzn jeśli do transakcji nie dojdzie z winy kupującego to traci on zapłaconą już kwotę, w sytuacji odwrotnej może żądać od sprzedającego kwoty dwukrotnie wyższej.

Zaliczka zaś jest zwrotna i stanowi jedynie część zapłaconej ceny.

Zarówno zadatek i zaliczka są wliczane w poczet ceny mieszkania w momencie zawarcia umowy przyrzeczonej.

Obie formy zostały uregulowane w Kodeksie cywilnym – zadatek w art. 394, zaś zaliczka w części kodeksu o wykonywaniu umów wzajemnych (art. 487-497).

A co jeśli kupujący nie otrzyma kredytu?

Kupujący finansując zakup kredytem często chcą się zabezpieczyć na wypadek negatywnej decyzji banku. Umowa przedwstępna może zawierać zapis, że jeśli decyzja będzie odmowna, to będzie zwolniony z odpowiedzialności za niespełnienie warunków umowy.

Gdzie znaleźć wzór umowy przedwstępnej?

Na naszej stronie znajduje się wzór umowy przedwstępnej do pobrania. Link poniżej.
Umowa przedwstępna-wzór do pobrania

*artykuł nie stanowi porady prawnej

Magdalena Wysokińska

Menedżer biura

Organizatorka naszego życia w firmie, zaczynając od prowadzenia biura, przez marketing, aż po procesy kredytowe… Zajęć dla niej nigdy za dużo, w każde wkłada 100% zaangażowania.

Wolisz porozmawiać online czy spotkać się stacjonarnie?

W trakcie bezpłatnej i niezobowiązującej rozmowy wszystko Ci wyjaśnimy. Konsultację umówisz w dogodnym terminie za pomocą formularza.

Może zainteresuje Cię również

kredyt hipoteczny
Kredyty

7 kroków do własnego „M”

W życiu każdego przychodzi taki moment, że dojrzewa do decyzji o posiadaniu nieruchomości. Gdy pojawia się idea własnego lokum, pozostaje ją zrealizować. I tu często

Czytaj więcej